Begeleiding

Geïnteresseerd in een van de workshops of een coachingstraject?

Neem dan gerust contact met ons op!

 

Training of studie(mid)dag

Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in de klas

Coaching, begeleiding of workshop Briljant Onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen in plusklas.

Hoe kun je het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in de klas vormgeven? In deze workshop wordt vanuit verschillende theoretisch onderbouwde inzichten en praktische werkvormen nagedacht over de inrichting van het (hoog)begaafdenonderwijs in de eigen school en klas.

 

De volgende onderwerpen kunnen (in overleg) aan bod komen:

 • Het stellen van haalbare doelen
 • Signaleren van (hoog)begaafde leerlingen
 • Compacten en verrijken van de leerstof
 • Het  evalueren van de gestelde doelen

DUUR EN LOCATIE

3-6 uur (in overleg) op locatie.

 


 

 

WORKSHOP

Briljant Verrijkend Projectonderwijs

Briljant Verrijkend Projectonderwijs is een werkwijze die zeer geschikt is voor projectonderwijs in (plus)klassen voor (hoog)begaafde leerlingen.

 

De volgende onderwerpen kunnen (in overleg) aan bod komen:

 • Oriëntatie op de werkwijze en materialen van Briljant Verrijkend Projectonderwijs
 • Starten met het voorbereiden van een bestaand project
 • Het ontwerpen van een eigen project

DUUR EN LOCATIE

3-6 uur (in overleg) op locatie.


 

 

COACHING

Briljant Verrijkend Projectonderwijs

Coaching en begeleiding voor leerkrachten bij Briljant Verrijkend Projectonderwijs voor hoogbegaafde en begaafde leerlingen in de plusklas.

Starten met Briljant Verrijkend Projectonderwijs? In dit coachingstraject  bereid je samen met een van de auteurs een project voor dat je in je eigen plusklas gaat uitvoeren. Indien gewenst is coaching on the job mogelijk bij de uitvoering van het project.

 

De volgende onderwerpen kunnen (in overleg) aan bod komen:

 • Moment 1: oriëntatie
  selectie van leerlingen, informeren van ouders, oriëntatie op de werkwijze, keuze van het onderwerp
 • Moment 2: voorbereiden project
  invulling lessen, presentatievorm, leervragen, rapportage
 • Moment 3: coaching on the job
  coaching tijdes een plusklaskles n.a.v. gerezen vragen op de werkwijze en materialen van Briljant Verrijkend Projectonderwijs

DUUR EN LOCATIE

 

3x 1,5 uur (in overleg) op locatie.


 

 

LEERLINGBEGELEIDING

(Individuele) arrangementen voor (hoog)begaafde leerlingen

Kortdurende begeleidingstrajecten voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. 

 

Denk bijv. aan het ontwikkelen van:

- Executieve functies

- Mindset

- Leren leren

- Cognitieve ontwikkeling

- Meta-cognitieve vaardigheden

- ...