Briljant verrijkend projectonderwijs

Briljant onderwijs heeft een model en bijbehorend stappenplan ontwikkeld voor projectmatig onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs: Briljant verrijkend projectonderwijs.

 

Leerlingen doorlopen het model door te werken in hun projectgids. Het volgen van het stappenplan stimuleert eigenaarschap en bevordert de (meta)cognitieve vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Voor leerlingen, (plusklas)leerkrachten en ouders zijn de vorderingen van het project dankzij de projectgids goed te volgen.

 

De werkwijze van Briljant verrijkend projectonderwijs is ontstaan vanuit diverse theoretische modellen en inzichten in combinatie met praktijkervaring.

 

De aanpak is onder andere geïnspireerd op het TASC-model (Wallace, 2002), de herziene versie van de Taxonomie van Bloom (1956; Anderson & Krathwohl, 2001), oplossingsgericht werken (Berg & Szabó, 2013; Caufman & Van Dijk, 2014), onderzoekend leren (De Groof, Donche & van Petegem, 2012), de Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (SLO, 2017), executieve functies (Dawson & Guare, 2011), passend onderwijs voor begaafde leerlingen (Drent en van Gerven, 2012), talentbeleid (Koenderink, 2015) en 21e eeuwse vaardigheden (Thijs, Fisser & van der Hoeven, 2014).

 

 

Briljant verrijkend projectonderwijs is te bestellen bij uitgeverij Pica.