Briljant Verrijkend Projectonderwijs

Uitgeverij Pica

Een succesvol project in de (plus)klas valt of staat met een goede planning. Een planning volgens een werkbaar stappenplan, zowel voor de leerlingen als de leerkracht. 

 

Het model en bijbehorend stappenplan van Briljant voorziet in deze behoefte. Gecombineerd met de projectgids voor leerlingen, een handleiding voor leerkrachten en volledig uitgewerkte voorbeeldprojecten is een verrijkend project in de (plus)klas binnen handbereik!

 

Voor de onderbouw zijn de Briljant-posters gratis te downloaden op de website van Uitgeverij Pica.

 


 BRILJANT-MODEL

Briljant-model bij Verrijkend Projectonderwijs voor hoogbegaafde en begaafde leerlingen in de plusklas en klas. Leervragen, project, leren leren, presenteren, reflecteren, onderzoek doen, hoogbegaafdheid, basisonderwijs, basisschool, leerkracht.

 

 

BRILJANT-STAPPENPLAN

Stappenplan Briljant bij Verrijkend Projectonderwijs voor hoogbegaafde en begaafde leerlingen in de plusklas en klas. Leervragen, project, leren leren, presenteren, reflecteren, onderzoek doen, hoogbegaafdheid, basisonderwijs, basisschool, leerkracht.

Het Briljant-model en bijbehorend stappenplan bestaan uit twaalf stappen. Door het doorlopen van deze stappen zal een project een succes zijn, want:

 • leerlingen werken binnen een gekozen onderwerp o.a. aan hun eigen leervragen
 • leerlingen werken oplossingsgericht aan een persoonlijk leerdoel (sociaal-emotioneel, meta-cognitief, eigenaarschap) 
 • leerlingen en andere betrokkenen bewaren het overzicht

 

De werkwijze van Briljant Verrijkend Projectonderwijs is ontstaan vanuit diverse theoretische modellen en inzichten i.c.m. praktijkervaring:

 • het TASC-model (Wallace, 2002)
 • de herziene versie van de Taxonomie van Bloom (1956; Anderson & Krathwohl, 2001)
 • oplossingsgericht werken (Berg & Szabó, 2013; Caufman & Van Dijk, 2014)
 • onderzoekend leren (De Groof, Donche & van Petegem, 2012)
 • de Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (SLO, 2017)
 • executieve functies (Dawson & Guare, 2011)
 • passend onderwijs voor begaafde leerlingen (Drent en van Gerven, 2012)
 • Talentbeleid (Koenderink, 2015)
 • 21e eeuwse vaardigheden (Thijs, Fisser & van der Hoeven, 2014).