Wie zijn wij?

Wilna van den Brink (links) werkt, naast de werkzaamheden binnen Briljant Onderwijs, als plusklasleerkracht in het basisonderwijs. De afgelopen jaren is zij werkzaam geweest als intern begeleider en leerkracht in het regulier en speciaal basisonderwijs.

 

Marije den Otter (rechts) werkt als begaafdheidsspecialist, (plusklas)leerkracht en intern ondersteuner in het basisonderwijs.

 

Met het gezamenlijk volgen van de master Onderwijswetenschappen ontstond steeds meer de behoefte om waardevolle theoretische inzichten te vertalen naar de praktijk. In 2017 startten Wilna en Marije Briljant Onderwijs met als doel scholen te ondersteunen in het bieden van onderwijs aan (hoogbegaafde) leerlingen.